Language of document :

Appel iværksat den 12. september 2019 af Retail Royalty Co. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-54/18, Fashion Energy mod EUIPO - Retail Royalty

(Sag C-678/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Retail Royalty Co. (ved solicitor M. Dick og Rechtsanwältin J. Bogatz)

De andre parter i appelsagen: Fashion Energy Srl og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 20. november 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og at Retail Royalty Co. bærer sine egne omkostninger.

____________