Language of document :

Retail Royalty Co. 12. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-54/18: Fashion Energy versus EUIPO - Retail Royalty

(kohtuasi C-678/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Retail Royalty Co. (esindajad: solicitor M. Dick ja Rechtsanwältin J. Bogatz)

Teised menetlusosalised: Fashion Energy Srl, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 20. novembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Retail Royalty Co. kohtukulud tema enda kanda.

____________