Language of document :

Valitus, jonka Retail Royalty Co. on tehnyt 12.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-54/18., Fashion Energy v. EUIPO – Retail Royalty, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-678/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Retail Royalty Co. (edustajat: M. Dick, solicitor, ja J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Muut osapuolet: Fashion Energy Srl ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 20.11.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Retail Royalty Co:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________