Language of document :

Appell ippreżentat fit-12 ta’ Settembru 2019 minn Retail Royalty Co. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla.) fit-12 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-54/18, Fashion Energy vs EUIPO – Retail Royalty

(Kawża C-678/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Retail Royalty Co. (rappreżentanti: M. Dick, Solicitor, u J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Partijiet oħra fil-proċedura: Fashion Energy Srl, l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tal-20 ta’ Novembru 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma huwiex ammess u li Retail Royalty Co. għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________