Language of document :

Odvolanie podané 12. septembra 2019: Retail Royalty Co. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty

(vec C-678/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Retail Royalty Co. (v zastúpení: M. Dick, Solicitor a J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Fashion Energy Srl, European Union Intellectual Property Office

Súdny dvor Európskej únie (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 20. novembra 2019 rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a Retail Royalty Co. znáša vlastné trovy konania.

____________