Language of document :

Pritožba, ki jo je Retail Royalty Co. vložila 12. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty

(Zadeva C-678/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Retail Royalty Co. (zastopnika: M. Dick, Solicitor, in J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Drugi stranki v postopku: Fashion Energy Srl, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

S sklepom z dne 20. novembra 2019 je Sodišče (senat za dopustitev pritožb) odločilo, da pritožba ni dopustna in da družba Retail Royalty Co. nosi svoje stroške.

____________