Language of document :

Överklagande ingett den 12 september 2019 av Retail Royalty Co.av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-54/18, Fashion Energy mot EUIPO – Retail Royalty

(Mål C-678/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Retail Royalty Co. (ombud: M. Dick, Solicitor, och J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Övriga parter i målet: Fashion Energy Srl, Europeiska unionens immaterailrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 20 november 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Retail Royalty Co. ska bära sina rättegångskostnader.

____________