Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2019 p. André Geskem proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 31. ledna 2019 ve věci T-427/18, André Geske v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-285/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: André Geske (zástupce: S. Dahm, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (desátý senát) usnesením ze dne 6. listopadu 2019 kasační opravný prostředek zamítl a rozhodl, že navrhovatel ponese vlastní náklady řízení.

____________