Language of document :

Appel iværksat den 5. april 2019 af Amt til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 31. januar 2019 i sag T-427/18 – André Geske mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-285/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: André Geske (ved rechtsanwalt S. Dahm)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Tiende Afdeling) har ved kendelse af 6. november 2019 forkastet appellen og bestemt, at André Geske bærer sine egne omkostninger.

____________