Language of document :

Žalba koju je 5. travnja 2019. podnio André Geske protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 31. siječnja 2019. u predmetu T-427/18, André Geske protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-285/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: André Geske (zastupnik: S. Dahm, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 6. studenoga 2019. Sud Europske unije (deseto vijeće) odbio je žalbu i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________