Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 29. října 2019 – XX v. Tartu vangla

(Věc C-795/19)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Žalobce: XX

Žalovaný: Tartu vangla

Předběžná otázka

Musí být čl. 2 odst. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, které stanoví, že deficit sluchu pod stanovenou normou je absolutní překážkou pro výkon činnosti ve vězeňské službě, a které nepovolují, aby při posuzování splnění nároků na sluch byly použity kompenzační pomůcky?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 303, s. 16.