Language of document :

2019 m. spalio 29 d. Riigikohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XX / Tartu vangla

(Byla C-795/19)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: XX

Atsakovė: Tartu vangla

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1 , 2 straipsnio 2 dalis, siejama su 4 straipsnio 1 dalimi, aiškintina taip, kad pagal ją draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, jog už nustatytą ribą didesnis klausos sutrikimas yra absoliuti kliūtis dirbti bausmių vykdymo pareigūnu ir įvertinant atitiktį klausos reikalavimams draudžiama naudoti taisomąsias pagalbines priemones?

____________

1 OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.