Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 29. oktobra 2019 – XX/Tartu vangla

(Zadeva C-795/19)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XX

Tožena stranka: Tartu vangla

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(2) v povezavi s členom 4(1) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1 razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim predpisom, v katerih je določeno, da okvara sluha pod predpisanim standardom pomeni absolutno oviro za delo paznika v zaporu in da uporaba korekcijskih pripomočkov za presojo izpolnjevanja zahtev glede sluha, ni dovoljena?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.