Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon – Grécko) – RM, SN/Agrotiki Trapeza Ellados

(vec C-262/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Štátna pomoc – Zriadenie hypotekárnych záložných práv na účely zabezpečenia bankových úverov poskytnutých poľnohospodárom – Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca výšku sumy, pre ktorú sú zriadené hypotekárne záložné práva – Nedostatočné uvedenie dôvodov, na základe ktorých má vnútroštátny súd pochybnosti o výklade práva Únie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci konania

Žalobcovia: RM, SN

Žalovaná: Agrotiki Trapeza Ellados

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Polymeles Protodikeio Athinon (Súd prvého stupňa v Aténach, Grécko) z 8. februára 2019 je zjavne neprípustný.

____________

1 Ú. v. EÚ C 187, 3.6.2019.