Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. listopada 2019. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – B.K. protiv Republike Slovenije

(predmet C-742/19)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B.K.

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se članak 2. Direktive 2003/88/EZ1 i na radnike zaposlene u obrambenom sektoru odnosno na vojno osoblje koje obavlja stražu u mirnodopskom razdoblju?

Protivi li se odredbi članka 2. Direktive 2003/88/EZ nacionalni propis sukladno kojem se pripravnost radnika zaposlenih u obrambenom sektoru na radnom ili drugom određenom mjestu (ali ne u vlastitom domu) odnosno prisutnost vojnog osoblja koje radi u obrambenom sektoru, za vrijeme straže tijekom koje to vojno osoblje stvarno ne radi, ali ipak mora biti fizički prisutno u vojarni, ne uračunava u radno vrijeme?

____________

1     Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)