Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španělsko) dne 14. října 2019 – UD v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Věc C-746/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobce: UD

Žalovaný: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Předběžné otázky

Provedl španělský stát správně směrnici 2008/1151 do vnitrostátní právní úpravy (zákon č. 4/2000 ve znění zákona č. 2/2009), když ponechal jako hlavní odpověď na situaci neoprávněného pobytu pokutu a pouze v závažnějších případech vyhoštění?

Může se španělský stát na základě zásady konformního výkladu domáhat přímého použití směrnice 2008/115, a to i v rozporu s ustanoveními vlastní vnitrostátní právní úpravy a při zhoršení postavení cizince?

Mohou být ustanovení čl. 55 odst. 1 a čl. 57 odst. 1 zákona č. 4/2000 předmětem konformního výkladu, tedy zatímco je nadále platnou součástí španělského vnitrostátního právního řádu takové ustanovení, podle něhož je hlavní sankcí za neoprávněný pobyt pokuta, či by to naopak vedlo k výkladu contra legem tohoto vnitrostátního právního řádu?

Je vnitrostátní soud povinen nadále uplatňovat sankci pokuty jako hlavní sankci a sankci vyhoštění v závažnějších případech, či je nevyhnutelně povinen ve všech případech uplatňovat sankci vyhoštění, s výjimkou případů výslovně vyloučených směrnicí 2008/115?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).