Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Ισπανία) στις 14 Οκτωβρίου 2019 – UD κατά Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Υπόθεση C-746/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: UD

Καθής: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Προδικαστικά ερωτήματα

Μετέφερε το ισπανικό κράτος ορθώς την οδηγία 2008/1151 στο εθνικό δίκαιο (Ley organica 4/2000 [οργανικός νόμος 4/2000], όπως τροποποιήθηκε με τον Ley organica 2/2009 [οργανικό νόμο 2/2009]), καθόσον διατήρησε το μεν πρόστιμο ως κύρια κύρωση για την παράνομη διαμονή, τη δε απομάκρυνση μόνο σε περίπτωση υπάρξεως επιβαρυντικών περιστάσεων;

Δύναται το ισπανικό κράτος να αξιώσει, βάσει της αρχής της ερμηνείας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, την άμεση εφαρμογή της οδηγίας 2008/115, ακόμη και παρά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία του, επιδεινώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν την κατάσταση του αλλοδαπού;

Επιδέχονται τα άρθρα 55, παράγραφος 1, και 57, παράγραφος 1, του οργανικού νόμου 4/2000 ερμηνεία σύμφωνη με την οδηγία 2008/115, ήτοι, ενόσω διατηρείται σε ισχύ στο ισπανικό δίκαιο μια διάταξη κατά την οποία η κύρια κύρωση για την παράνομη διαμονή είναι το πρόστιμο ή, αντιθέτως, τούτο θα οδηγούσε σε contra legem ερμηνεία του εθνικού αυτού δικαίου;

Οφείλει το εθνικό δικαστήριο να συνεχίσει να επιβάλλει το μεν πρόστιμο ως κύρια κύρωση, τη δε απομάκρυνση σε περιπτώσεις υπάρξεως επιβαρυντικών περιστάσεων ή, αντιθέτως, είναι αυστηρώς υποχρεωμένο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση την κύρωση της απομακρύνσεως, πλην των ρητώς εξαιρουμένων από την οδηγία 2008/115 περιπτώσεων;

____________

1     Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ 2008, L 348, σ. 98).