Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Hispaania) 14. oktoobril 2019 – UD versus Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(kohtuasi C-746/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UD

Vastustaja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona (valitsuse alaline esindus Barcelonas)

Eelotsuse küsimused

Kas Hispaania riik on direktiivi 2008/1151 riigisisesesse õigusnormi (konstitutsiooniline seadus 4/2000, mida on muudetud konstitutsioonilise seadusega 2/2009) õigesti üle võtnud, kuna ta säilitab peamise vastusena ebaseaduslikule riigis viibimisele trahvi ja ainult raskendavate asjaoludega juhtudel väljasaatmise?

Kas kooskõlalise tõlgendamise põhimõtte alusel võib Hispaania riik nõuda direktiivi 2008/115 vahetut kohaldamist, isegi kui see on tema riigisisese õigusega vastuolus ja raskendab välismaalase olukorda?

Kas konstitutsioonilise seaduse nr 4/2000 artikli 55 lõiget 1 ja artikli 57 lõiget 1 saab tõlgendada kooskõlaliselt direktiiviga 2008/115, s.t niikaua, kuni Hispaania riigisiseses õiguskorras jääb kehtima õigusnorm, mis näeb ette, et peamine karistus ebaseadusliku riigis viibimise eest on trahv, või viiks see, vastupidi, välja selle riigisisese õiguskorra tõlgendamiseni contra legem?

Kas liikmesriigi kohus peab kohaldama jätkuvalt peamise karistusena trahvi ja väljasaatmist raskendavatel asjaoludel, või on ta, vastupidi, paratamatult kohustatud kohaldama väljasaatmist kõikidel juhtudel peale direktiiviga 2008/115 sõnaselgelt välistatud juhtude?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT 2008, L 348, lk 98).