Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. listopada 2019. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španjolska) – UD protiv Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(predmet C-764/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UD

Tuženik: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prethodna pitanja

Je li španjolska država pravilno prenijela Direktivu 2008/1151 u nacionalno zakonodavstvo (Ley Orgánica 4/2000 (Organski zakon 4/2000), kako je izmijenjen Leyom Orgánica 2/2009 (Organski zakon 2/2009)) kad je kao glavnu sankciju za nezakonit boravak zadržala novčanu kaznu, a udaljavanje samo u slučaju otegotnih okolnosti?

Može li na temelju načela usklađenog tumačenja španjolska država zahtijevati izravnu primjenu Direktive 2008/115 čak iako se tome protive odredbe nacionalnog zakonodavstva te se otežava položaj stranca?

Mogu li se članak 55. stavak 1. i članak 57. stavak 1. Organskog zakona 4/2000 tumačiti u skladu s Direktivom 2008/115, odnosno sve dok je u španjolskom unutarnjem pravnom poretku na snazi odredba kojom se propisuje da je glavna sankcija za nezakoniti boravak novčana kazna, ili bi to naprotiv dovelo do tumačenja contra legem tog unutarnjeg poretka?

Treba li nacionalni sud nastaviti primjenjivati novčanu kaznu kao glavnu sankciju, a udaljavanje u slučajevima otegotnih okolnosti ili je, naprotiv, unatoč svemu primoran primijeniti sankciju udaljavanja u svim slučajevima, osim u onima koji su izričito isključeni Direktivom 2008/115?

____________

1 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008., L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)