Language of document :

A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UD kontra Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(C-746/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: UD

Alperes: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Helyesen ültette-e át a spanyol állam a 2008/115 irányelvet1 a spanyol szabályozásba (a 2/2009. sz. sarkalatos törvénnyel módosított 4/2000. sz. sarkalatos törvény), ha a jogellenes tartózkodásra elsődleges válaszként a pénzbírságot tartja fenn, és csak súlyosabb esetekre alkalmazza a kiutasítást?

Az összhangban álló értelmezés elve értelmében hivatkozhat-e a spanyol állam a 2008/115 irányelv közvetlen alkalmazására, akár a nemzeti szabályozásban foglaltak ellenére, és a külföldi állampolgár helyzetét súlyosbítva is?

Értelmezhető-e a 2008/115 irányelvvel összhangban a 4/2000. sz. sarkalatos törvény 55. cikkének (1) bekezdése és 57. cikkének (1) bekezdése, vagyis, míg a spanyol belső jogrendben hatályos egy olyan rendelkezés, amely rögzíti, hogy a jogellenes tartózkodás elsődleges szankciója a pénzbírság, vagy épp ellenkezőleg, az a spanyol jogrenddel szembeni, contra legem értelmezést eredményezne?

A nemzeti bíróság köteles-e továbbra is a pénzbírság szankciót alkalmazni elsődleges szankcióként, és súlyos esetekben a kiutasítást, vagy épp ellenkezőleg, mindenképpen köteles minden esetben a kiutasítást alkalmazni, a 2008/115 irányelvben foglalt kivételes esetektől eltekintve?

____________

1 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.)