Language of document :

2019 m. spalio 14 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UD / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Byla C-746/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: UD

Atsakovas: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Ispanijos valstybė tinkamai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 2008/1151 (Pagrindiniu įstatymu Nr. 4/2000, iš dalies pakeistu Pagrindiniu įstatymu Nr. 2/2009), atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė sankcija už užsieniečio neteisėtą buvimą šalyje yra bauda ir tik esant sunkinančių aplinkybių taikomas išsiuntimas?

2.    Ar pagal Sąjungos teisę atitinkančio aiškinimo principą Ispanijos valstybė gali reikalauti tiesiogiai taikyti Direktyvą 2008/115, net jei tai prieštarauja nacionalinės teisės aktų nuostatoms ir apsunkina užsieniečio padėtį?

3.    Ar Pagrindinio įstatymo Nr. 4/2000 55 straipsnio 1 dalis ir 57 straipsnio 1 dalis gali būti aiškinamos taip, kad atitiktų Direktyvą 2008/115, kol Ispanijos nacionalinės teisės sistemoje galioja nuostata, pagal kurią pagrindinė sankcija už neteisėtą buvimą šalyje yra bauda, ar, priešingai, toks šios nacionalinės sistemos aiškinimas būtų contra legem?

4.    Ar nacionalinis teismas kaip pagrindinę sankciją gali skirti baudą, o esant sunkinančių aplinkybių – išsiuntimą, ar, priešingai, visais atvejais griežtai privalo taikyti išsiuntimo sankciją, išskyrus Direktyvoje 2008/115 aiškiai nurodytus  atvejus, kuriais asmens išsiųsti negalima?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL 348, 2008, p. 98).