Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona (Spania) la 14 octombrie 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Cauza C-746/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: UD

Pârâtă: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Întrebările preliminare

Statul spaniol a transpus corect Directiva 2008/1151 în dreptul național (prin legea organică 4/2000, astfel cum a fost modificată prin legea organică 2/2009) atunci când a menținut amenda ca răspuns principal la situația de ședere ilegală și a rezervat măsura îndepărtării pentru cazurile agravate?

În temeiul principiului interpretării conforme, statul spaniol poate solicita aplicarea directă a Directivei 2008/115, chiar dacă această aplicare se opune dispozițiilor de drept național și agravează situația străinului?

Articolul 55 alineatul 1 și articolul 57 alineatul 1 din Legea organică 4/2000 sunt susceptibile de interpretare în conformitate cu Directiva 2008/115 în condițiile în care o dispoziție care prevede că sancțiunea principală pentru șederea ilegală este amenda rămâne în vigoare în dreptul spaniol sau o asemenea interpretare conformă ar conduce la o interpretare contra legem a acestui drept național?

Instanța națională trebuie să aplice în continuare amenda cu titlu de sancțiune principală și îndepărtarea în cazuri agravate sau, dimpotrivă, este obligată în mod iremediabil să aplice îndepărtarea în toate cazurile, cu excepția celor excluse în mod expres de Directiva 2008/115?

____________

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).