Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španija) 14. oktobra 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Zadeva C-746/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UD

Tožena stranka: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je španska država pravilno prenesla Direktivo 2008/1151 v nacionalno zakonodajo (sistemski zakon 4/2000, kakor je bil spremenjen s sistemskim zakonom 2/2009), ko je kot glavni odgovor na položaj nezakonitega prebivanja obdržala globo, odstranitev pa samo v hujših primerih?

Ali lahko španska država na podlagi načela skladne razlage zahteva neposredno uporabo Direktive 2008/115, čeprav je v nasprotju z določbami njene nacionalne zakonodaje in se položaj tujca s tem poslabša?

Ali je člena 55(1) in 57(1) sistemskega zakona 4/2000 mogoče razlagati skladno z Direktivo 2008/115, čeprav bi torej v španskem nacionalnem pravnem redu še naprej veljala določba, v skladu s katero je glavna sankcija za nezakonito prebivanje globa, ali pa bi, nasprotno, prišlo do razlage contra legem tega nacionalnega prava?

Ali mora nacionalno sodišče še naprej uporabljati globo kot glavno sankcijo, odstranitev pa v hujših primerih, ali pa mora nujno v vseh primerih uporabiti odstranitev, razen v primerih, ki so izrecno izključeni z Direktivo 2008/115?

____________

1 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).