Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg - Německo) – GE v. Société Air France

(Věc C-370/19)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 280, 19.8.2019.