Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 22. jūlija rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GE/Société Air France

(Lieta C-370/19) 1

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 280, 19.8.2019.