Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 22 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg - Duitsland) – GE / Société Air France

(Zaak C-370/19)1

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 280 van 19.8.2019.