Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg – Nemecko) – GE/Société Air France

(vec C-370/19)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 280, 19.8.2019.