Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 16. října 2019 – JCM Europe (UK) Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-760/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: JCM Europe (UK) Ltd

Žalovaná: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

1)    Je prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/17601 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) neplatné v rozsahu, v němž ověřovač bankovek a schránky na bankovky uvedené v nařízení 2016/1760 zařazuje do kódu KN 8472 90 70, nikoli do kódu KN 9031 49 90?

2)     Je prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1760 neplatné zejména proto, že:

a)    nepřípustně omezuje dosah čísla 9031;

b)    nepřípustně rozšiřuje dosah čísla 8472;

c)    zohledňuje nepřípustné faktory;

d)    nebere při zařazování dotčeného výrobku, tak jak je popsán v uvedeném nařízení, náležitě v úvahu vysvětlivky, čísla KN ani obecná pravidla pro výklad.

____________

1 Úř. věst. 2016, L 269, s. 6.