Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 16.10.2019 – JCM Europe (UK) Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(asia C-760/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JCM Europe (UK) Ltd

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 28.9.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/17601 pätemätön siltä osin kuin siinä luokitellaan asetuksessa määritetty laite, jossa on setelintunnistin ja rahalippaita, yhdistetyn nimikkeistön CN-koodiin 8472 90 70 eikä CN-koodiin 9031 49 90?

Erityisesti, onko komission täytäntöönpanoasetus 2016/1760 pätemätön siltä osin kuin siinä

rajoitetaan perusteettomasti nimikkeen 9031 soveltamisalaa

laajennetaan perusteettomasti nimikkeen 8472 soveltamisalaa

otetaan huomioon tekijöitä, joita ei voida ottaa huomioon

ei oteta asianmukaisesti huomioon selittäviä huomautuksia, yhdistetyn nimikkeistön nimikkeitä ja/tai yleisiä tulkintasääntöjä luokiteltaessa tuotetta, sellaisena kuin se on kuvattuna kyseisessä asetuksessa?

____________

1 EUVL 2016, L 269, s. 6.