Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. listopada 2019. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – JCM Europe (UK) Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-760/19.)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: JCM Europe (UK) Ltd

Protivna stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodno pitanje

Je li Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1760 оd 28. rujna 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu1 nevaljana u dijelu u kojem razvrstava jedinicu za kontrolu novčanica i spremnike za gotovinu navedene u toj uredbi u oznaku KN 8472 90 70, a ne u oznaku KN 9031 49 90?

Konkretno, je li Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1760 nevaljana u dijelu u kojem:

neovlašteno ograničava područje primjene tarifnog broja 9031;

neovlašteno proširuje područje primjene tarifnog broja 8472;

uzima u obzir nedopuštene elemente;

pri razvrstavanju proizvoda opisanog u toj uredbi ne uzima u obzir Napomene s objašnjenjem, tarifne brojeve KN i/ili Opća pravila za tumačenje.

____________

1 SL 2016., L 269, str. 6.