Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JCM Europe (UK) Ltd kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-760/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: JCM Europe (UK) Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvénytelen-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti besorolásáról szóló, 2016. szeptember 28-i (EU) 2016/1760 bizottsági végrehajtási rendelet1 abban a részében, amelyben a [2016/1760 rendeletben] megjelölt bankjegyvizsgálót és készpénztároló dobozokat a KN 9031 49 90 vámtarifaalszám helyett a KN 8472 90 70 vámtarifaalszám alá sorolja be?

Közelebbről, érvénytelen-e a [2016/1760 rendelet], amennyiben:

a)    indokolatlanul korlátozza a 9031 vámtarifaszám hatályát;

b)    indokolatlanul kiterjeszti a 8472 vámtarifaszám hatályát;

c)    megengedhetetlen tényezőket vesz figyelembe;

d)    a szóban forgó rendeletben leírt termék besorolásánál nem veszi kellően figyelembe a Magyarázatot, a KN vámtarifaszámokat és/vagy az általános értelmezési szabályokat?

____________

1 HL 2016. L 269., 6. o.