Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 16 octombrie 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-760/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: JCM Europe (UK) Ltd

Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebările preliminare

„1)    Este Regulamentul 2016/17601 nevalid în măsura în care clasifică validatorul de bancnote și casetele de numerar prevăzute în [Regulamentul 2016/1760] la codul 8472 90 70 din NC, iar nu la codul 9031 49 90 din NC?

2)    În special, [Regulamentul 2016/1760] este nevalid în măsura în care:

a)    restrânge în mod nejustificat domeniul de aplicare al poziției 9031;

b)    extinde în mod nejustificat domeniul de aplicare al poziției 8472;

c)    ia în considerare factori inadmisibili;

d)    nu ține seama în mod corespunzător de notele explicative, de pozițiile NC și/sau de regulile generale de interpretare cu ocazia clasificării produsului descris în regulamentul menționat?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1760 al Comisiei din 28 septembrie 2016 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO 2016, L 269, p. 6).