Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 16.októbra 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(vec C-760/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: JCM Europe (UK) Ltd

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

1.    Je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/17601 z 28. septembra 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry neplatné z dôvodu, že zatrieďuje overovač bankoviek a schránky uvedené v nariadení 2016/1760 do číselného znaku KN 8472 90 70 a nie do číselného znaku KN 9031 49 90?

2.    Najmä je vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1760 neplatné z dôvodu, že:

nenáležite obmedzuje rozsah položky 9031;

nenáležite rozširuje rozsah položky 8472;

zohľadňuje neprípustné faktory;

pri klasifikácii výrobku, ako je opísaná v uvedenom nariadení, náležite nezohľadňuje vysvetlivky, položky KN a/alebo všeobecné pravidlá pre interpretáciu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 269, 2016, s. 6.