Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Alba Julia (Rumeenia) 30. augustil 2019 – LN versus Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(kohtuasi C-655/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Alba Julia

Põhikohtuasja pooled

Apellant: LN

Vastustajad: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2006/112, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikliga 2 on vastuolus, kui tehingut, mille raames maksumaksja, kes on võlausaldajana sundtäitmise menetluse raames sisse nõudnud kinnisasja, müüb selle mõnda aega hiljem maha, et laenuks antud summat tagasi saada, käsitatakse majandustegevusena, mis seisneb materiaalse ja immateriaalse vara kasutamises kestva tulu saamise eesmärgil?

2.    Kas sellise õigusliku tehingu teinud isikut saab käsitada direktiivi 2006/112 artikli 9 tähenduses maksukohustuslasena?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).