Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 30.8.2019 – LN v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

(asia C-655719)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Alba Iulia

Pääasian asianosaiset

Vastapuoli: LN

Valittajat: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/1121 2 artikla esteenä sille, että liiketointa, jolla sellainen verovelvollinen, joka velkojana lunastaa itselleen pakkotäytäntöönpanon kohteena olevan kiinteistön ja jonkin ajan kuluttua myy sen saadakseen takaisin velaksi antamansa määrän, pidetään liiketoimintana eli aineellisen tai aineettoman omaisuuden hyödyntämisenä jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa?

Voidaanko tällaisen oikeustoimen tehnyttä henkilöä pitää direktiivin 2006/112 9 artiklassa tarkoitettuna verovelvollisena?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).