Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. kolovoza 2019. uputio Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunjska) – LN protiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(predmet C-655/9)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LN

Tuženici: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 2. Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 da se transakcija, putem koje porezni obveznik, u svojstvu vjerovnika, stekne nekretninu koja je objekt ovršnog postupka te je poslije nekog vremena proda kako bi povratio iznos dan u zajam, smatra gospodarskom djelatnošću u obliku iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine radi ostvarivanja prihoda na kontinuiranoj osnovi?

Može li se osoba koja je izvršila takvu pravnu transakciju smatrati poreznim obveznikom u smislu članka 9. Direktive 2006/112?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/CE od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)