Language of document :

2019 m. rugpjūčio 30 d. Curtea de Apel Alba Julia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LN / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Byla C-655/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Julia

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: LN

Atsakovas: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Prejudiciniai klausimai

1    Ar pagal Direktyvos 2006/112 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 2 straipsnį draudžiama sandorį, kuriuo mokesčio mokėtojas, kaip kreditorius, įsigyja nekilnojamąjį turtą, kuris yra vykdymo proceso objektas, ir praėjus tam tikram laikui jį parduoda siekdamas atgauti paskolintą sumą, laikyti ekonomine veikla, kurią vykdant materialusis ar nematerialusis turtas naudojamas siekiant gauti nuolatinių pajamų?

2.    Ar tokį sandorį sudaręs asmuo gali būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112 9 straipsnį?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).