Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Julia (Romunija) 30. avgusta 2019 – LN/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Zadeva C-655/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Alba Julia

Stranke v postopku v glavni stvari

Nasprotna stranka (tožeča stranka na prvi stopnji): LN

Pritožnika (toženi stranki na prvi stopnji): Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 2 Direktive 2006/112 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 nasprotuje temu, da se transakcija, s katero zavezanec kot upnik pridobi nepremičnino, ki je predmet izvršbe, in jo čez nekaj časa proda za povračilo zneska odobrenega posojila, šteje za ekonomsko dejavnost izkoriščanja premoženja v stvareh ali pravicah, ki je namenjeno trajnemu doseganju dohodka?

2.    Ali se subjekt, ki je izvedel tako pravno transakcijo, lahko šteje za davčnega zavezanca v smislu člena 9 Direktive 2006/112?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. Novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).