Language of document :

Tužba podnesena 8. studenoga 2019. – Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C- 821/19)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Condou-Durande, J. Tomkin, i A. Tokár, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjev

Komisija zahtijeva od Suda da:

a)    utvrdi:

da je Mađarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 33. stavka 2. Direktive 2013/32/EU jer je uvela novi razlog za nedopuštenost, pored onih izričito utvrđenih navedenom direktivom u vezi s nedopuštenosti zahtjevâ za azil.

da je Mađarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 8. stavka 2., članka 12. stavka 1. točke (c) i članka 22. stavka 1. Direktive 2013/32/EU te članka 10. stavka 4. Direktive 2013/33/UE jer je donijela mjere kojima se aktivnost organiziranja s ciljem da se osobama koje ne ispunjavaju kriterije utvrđene nacionalnim zakonodavstvom u području azila omogući pokretanje postupka za azil kvalificira kao kazneno djelo te kojima se propisuje donošenje mjera ograničavanja u odnosu na osobe koje su optužene ili osuđene za počinjenje tog kaznenog djela.

b)    naloži Mađarskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Otkad je u 2015. naglo porastao broj zahtjeva za azil, Mađarska je u više navrata izmijenila svoj sustav azila. Značajne izmjene mađarskog zakonodavstva o pravu na azil donesene su 2018. Mađarski parlament je 20. lipnja 2018. donio az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. Évi VI. törvény (Zakon br. VI iz 2018. o izmjeni određenih zakona u vezi s mjerama protiv nezakonitog useljavanja) i sedmu izmjenu mađarskog Ustava. Taj paket zakonodavnih mjera također je poznat pod nazivom „Stop Sorosˮ. Tim izmjenama još se više ograničio krug osoba koje mogu ostvariti pravo na azil, s obzirom na to da se, u skladu s izmjenom Zakona o pravu na azil, nedopuštenim smatra zahtjev tražitelja azila koji je na mađarsko državno područje došao preko države u kojoj nije bio žrtva progona niti je bio izložen izravnoj prijetnji od progona. U istom smislu je izmijenjen i Büntető Törvénykönyv (Kazneni zakonik). Tako je kao kazneno djelo okvalificirana aktivnost organiziranja s ciljem da se osobama koje nisu progonjene u državi svojeg podrijetla, u državi svojeg uobičajenog boravišta ili u drugoj državi kroz koju su došli [u Mađarsku] zbog rase, nacionalnosti, pripadnosti nekoj posebnoj društvenoj skupini, vjere ili političkog mišljenja odnosno čiji strah od izravnog progona nije osnovan omogući pokretanje postupka za azil.

Smatrajući da je zakonodavstvo koje je doneseno 2018. protivno pravu Unije, Komisija je protiv Mađarske pokrenula postupak zbog povrede. S obzirom na to da Mađarska nije tvrdnjama koje je iznijela tijekom predsudskog postupka uspjela otkloniti Komisijine dvojbe, potonja je odlučila uputiti predmet Sudu.

____________