Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 11. srpnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Düsseldorf - Njemačka) – flightright GmbH protiv Eurowings GmbH

(predmet C-180/19)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 246, 22. 7. 2019.