Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Düsseldorf - Tyskland) – flightright GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-180/19)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 246, 22.7.2019.