Language of document :

Žalba koju je 30. srpnja 2019. podnijela Belén Bernaldo de Quirós protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 5. lipnja 2019. u predmetu T-273/18, Bernaldo de Quirós protiv Komisije

(predmet C- 583/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Belén Bernaldo de Quirós (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:    

ukine presudu od 5. lipnja 2019., Bernaldo de Quirós/Komisija (T-273/18);

prihvati zahtjev podnesen u prvostupanjskom postupku;

naloži Komisiji snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka u cijelosti.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žaliteljica ističe samo jedan žalbeni razlog, koji se temelji na iskrivljavanju činjenica, očitoj pogrešci u ocjeni i netočnom pravnom obrazloženju.

U drugom tužbenom razlogu istaknutom pred Općim sudom, žaliteljica je istaknula povredu načela poštovanja prava obrane u okviru članka 3. Priloga IX. Pravilniku o osoblju. Opći sud je o tom tužbenom razlogu odlučio u točkama 81. i 94. pobijane presude.

Žaliteljica smatra da su utvrđenja Općeg suda materijalno netočna. Smatra da je pobijana presuda zahvaćena pogreškom koja se tiče prava te da sadržava očitu pogrešku u ocjeni u tome što, s jedne strane, interna pravila ne može opravdati nepoštovanje odredbe Pravilnika i, s druge strane, predmetne opće provedbene odredbe ne predviđa delegaciju nadležnosti tijela za imenovanje. Naposljetku, tumačenje odredbi članka 3. Priloga IX. Pravilniku o osoblju i članka 4. stavka 4. OPO-a dovodi do netočnog pravnog obrazloženja.

____________