Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-273/18. sz., Bernaldo de Quirós kontra Bizottság ügyben 2019. június 5-én hozott ítélete ellen Belén Bernaldo de Quirós által 2019. július 30-án benyújtott fellebbezés

(C-583/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Belén Bernaldo de Quirós (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld avocate)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a 2019. június 5-i Bernaldo de Quirós kontra Bizottság ítéletet (T-273/18);

adjon helyt az első fokon előterjesztett kérelmeknek;

a Bizottságot kötelezze mindkét eljárás összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező egyetlen, a tények elferdítésére, a nyilvánvaló értékelési hibára és a pontatlan jogi indokolásra alapított jogalapra hivatkozik.

A Törvényszékhez benyújtott kereset második jogalapjában a fellebbező a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének a személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. cikke keretében való megsértésére hivatkozott. A Törvényszék a megtámadott ítélet 81–94. pontjában foglalt állást erről a jogalapról.

A fellebbező szerint a Törvényszék helytelen ténymegállapításokat tett. Véleménye szerint a megtámadott ítélet téves jogalkalmazást és nyilvánvaló értékelési hibát tartalmaz, mivel egyrészt a belső szabályok nem igazolhatják a személyzeti szabályzatban foglalt valamely rendelkezés tiszteletben nem tartását, és másrészt a szóban forgó általános végrehajtási rendelkezések nem rendelkeznek a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek átruházásáról. Végül a személyzeti szabályzat IX. mellékletének 3. cikkében és az általános végrehajtási rendelkezések 4. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmezése pontatlan jogi indokolást tartalmaz.

____________