Language of document :

2019 m. liepos 30 d. Belén Bernaldo de Quirós pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-273/18, Bernaldo de Quirós / Komisija

(Byla C-583/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Belén Bernaldo de Quirós, atstovaujama advokato M. Casado García-Hirschfeld

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. birželio 5 d. Sprendimą Bernaldo de Quirós / Komisija (T-273/18).

Patenkinti reikalavimus, pateiktus pirmojoje instancijoje.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo vienintelį pagrindą, grindžiamą faktinių aplinkybių iškraipymu, akivaizdžia vertinimo klaida ir netiksliu teisiniu motyvavimu.

Ieškinio Bendrajame Teisme antrame pagrinde apeliantė nurodė teisių į gynybą laikymosi principo pažeidimą, kiek tai susiję su Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 3 straipsniu. Bendrasis Teismas dėl šio pagrindo pasisakė skundžiamo sprendimo 81–94 punktuose.

Apeliantė mano, kad Bendrojo Teismo konstatavimas turinio prasme yra netikslus. Ji mano, kad skundžiamame sprendime yra teisės klaida ir akivaizdi vertinimo klaida tiek, kiek, pirma, vidaus taisyklės negali pateisinti Pareigūnų tarnybos nuostatų nesilaikymo ir, antra, aptariamos BĮN nenumatė kompetencijos delegavimo Paskyrimų tarnybai. Galiausiai aiškinant Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 3 straipsnio ir BĮN 4 straipsnio 4 dalies nuostatas buvo pateiktas netikslus teisinis motyvavimas.

____________