Language of document :

Recurs introdus la 30 iulie 2019 de Belén Bernaldo de Quirós împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 iunie 2019 în cauza T-273/18, Bernaldo de Quirós/Comisia

(Cauza C-583/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Belén Bernaldo de Quirós (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocată)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

anularea Hotărârii din 5 iunie 2019, Bernaldo de Quirós/Comisia (T-273/18);

admiterea concluziilor prezentate în primă instanță;

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv unic, întemeiat pe denaturarea faptelor, pe eroarea vădită de apreciere și pe o motivare inexactă în drept.

Prin intermediul celui de al doilea motiv al acțiunii introduse în fața Tribunalului, recurenta a invocat încălcarea principiului respectării dreptului la apărare în contextul articolului 3 din anexa IX la Statutul funcționarilor. Tribunalul s-a pronunțat cu privire la acest motiv la punctele 81-94 din hotărârea atacată.

Recurenta consideră că constatările efectuate de Tribunal sunt inexacte din punct de vedere material. Aceasta consideră că hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept și cuprinde o eroare vădită de apreciere întrucât, pe de o parte, normele interne nu pot justifica nerespectarea unei dispoziții statutare și, pe de altă parte, DGA în cauză nu prevăd o delegare de competențe a AIPN. În sfârșit, interpretarea dispozițiilor articolului 3 din anexa IX la Statutul funcționarilor și ale articolului 4 alineatul (4) din DGA ar determina o motivare inexactă în drept.

____________