Language of document :

Žalba koju je 14. kolovoza 2019. podnio CC protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 13. lipnja 2019. u predmetu T-248/17 RENV, CC protiv Europskog parlamenta

(predmet C-612/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: CC (zastupnik: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 13. lipnja 2019. u predmetu T-248/17 RENV, uz iznimku točke 3. izreke koja se odnosi na troškove;

naložiti Parlamentu da naknadi cjelokupnu neimovinsku i imovinsku štetu koju je pretrpio žalitelj, prema metodi izračuna utvrđenoj u njegovoj tužbi kojom je pokrenut postupak F-9/12;

naložiti Parlamentu snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj zahtijeva djelomično ukidanje presude od 13. lipnja 2019. u predmetu CC/Parlament, T-248/17 REV (uz iznimku točke 3. izreke), kojom je Opći sud naložio Parlamentu da žalitelju plati iznos od 6000 eura i da snosi sve troškove, a u preostalom je dijelu tužbu odbio.

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe pet žalbenih razloga:

Povreda članka 106. Poslovnika Općeg suda – Povreda načela pravne sigurnosti – Povreda članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

Pogreške koje se tiču prava jer Opći sud nije odredio zatražene mjere izvođenja dokaza i upravljanja postupkom;

Iskrivljavanje obavijesti o natječaju – Povreda poništavajuće presude – Nezakonita zamjena procjene – Povreda članka 1.d stavka 2. Pravilnika o osoblju;

Pogreška koja se tiče prava jer je Opći sud isključio određena radna mjesta iz ocjenjivanja gubitka prilike;

Arbitrarno ocjenjivanje, pogreška koja se tiče prava, nepostojanje obrazloženja, nepostojanje nepristranosti.

____________