Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-248/17. RENV. sz., CC kontra Parlament ügyben 2019. június 13-án hozott ítélete ellen CC által 2019. augusztus 14-én benyújtott fellebbezés

(C-612/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: CC (képviselő: G. Maximini Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-248/17. RENV. sz. ügyben 2019. június 13-án hozott ítéletet a rendelkező részének a költségekre vonatkozó 3. pontjának kivételével;

a Bíróság – az F-9/12. sz. ügyben benyújtott keresetlevélben szereplő számítási mód alapján – kötelezze a Parlamentet a fellebbező által elszenvedett összes nem vagyoni és vagyoni kár megtérítésére;

a Bíróság a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező T-248/17 RENV. sz., CC kontra Parlament ügyben 2019. június 13-án hozott ítélet részleges hatályon kívül helyezését kéri (a rendelkező részének a költségekre vonatkozó 3. pontjának kivételével), amely ítéletben a Törvényszék a Parlamentet arra kötelezte, hogy fizessen meg 6000 EUR összeget a fellebbező részére és viselje az összes költséget, valamint a keresetet ezt meghaladó részében elutasította.

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező öt jogalapra hivatkozik:

A Törvényszék eljárási szabályzata 106. cikkének megsértése – A jogbiztonság elvének megsértése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének megsértése;

Téves jogalkalmazás, mivel a Törvényszék nem rendelte el a kért bizonyításfelvételt és pervezető intézkedéseket;

A versenyvizsga-kiírás elferdítése – A megsemmisítő ítélet megsértése – Az értékelés jogellenes helyettesítése – A tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikke (2) bekezdésének megsértése;

Téves jogalkalmazás, mivel a Törvényszék bizonyos álláshelyeket kizárt az esély elvesztésének értékeléséből.

Önkényes értékelés, téves jogalkalmazás, indokolás hiánya, pártatlanság hiánya.

____________