Language of document :

2019 m. rugpjūčio 14 d. CC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-248/17 RENV CC / Parlamentas

(Byla C-612/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: CC, atstovaujama advokato G. Maximini

Kita apeliacinio proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-248/17 RENV, išskyrus šio sprendimo rezoliucinės dalies 3 punktą dėl bylinėjimosi išlaidų;

priteisti iš Parlamento visą apeliantės patirtą turtinę ir neturtinę žalą, apskaičiuotą pagal jos ieškinyje (byla F-9/12) nurodytą metodiką;

priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė prašo iš dalies panaikinti 2019 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje CC / Parlamentas, T-248/17 RENV (išskyrus rezoliucinės dalies 3 punktą), kuriuo šis teismas priteisė iš Parlamento sumokėti jai 6 000 eurų ir visas bylinėjimosi išlaidas, o likusią ieškinio dalį atmetė.

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo penkis pagrindus:

Bendrojo Teismo procedūros reglamento 106 straipsnio pažeidimas – Teisinio saugumo principo pažeidimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pažeidimas;

Bendrojo Teismo padarytos teisės klaidos, nes jis nesiėmė prašytų pasirengimo nagrinėti bylą ir proceso organizavimo priemonių;

Pranešimo apie konkursą iškraipymas – Sprendimo dėl panaikinimo pažeidimas – Neteisėtas vertinimo pakeitimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 2 dalies pažeidimas;

Bendrojo Teismo padaryta teisės klaida, nes jis nevertino prarastų galimybių, kiek tai susiję su tam tikromis pareigybėmis;

Savavališkas vertinimas, teisės klaida, nemotyvavimas, šališkumas.

____________