Language of document :

Recurs introdus la 14 august 2019 de CC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 13 iunie 2019 în cauza T-248/17 RENV, CC/Parlamentul

(Cauza C-612/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: CC (reprezentant: G. Maximini, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile

anularea Hotărârii pronunțate de Tribunal la 13 iunie 2019 în cauza T-248/17 RENV, cu excepția punctului 3 din dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată;

obligarea Parlamentului la plata în integralitate a prejudiciilor moral și material suferite de recurentă, conform metodei de calcul stabilite în cererea sa introductivă de instanță F-9/12;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta solicită anularea în parte a Hotărârii din 13 iunie 2019 în cauza CC/Parlamentul, T-248/17 RENV (mai puțin în ceea ce privește punctul 3 din dispozitiv), prin care Tribunalul a obligat Parlamentul la plata către recurentă a sumei de 6 000 de euro și a tuturor cheltuielilor de judecată, acțiunea fiind respinsă în rest.

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă cinci motive:

Încălcarea articolului 106 din Regulamentul de procedură al Tribunalului– Încălcarea principiului securității juridice – Încălcarea articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Erori de drept întrucât Tribunalul nu a luat măsurile de cercetare judecătorească și de organizare a procedurii solicitate;

Denaturarea anunțului de concurs – Încălcarea hotărârii de anulare – Substituire nelegală de apreciere – Încălcarea articolului 1d alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

Eroare de drept întrucât Tribunalul a exclus anumite posturi de la evaluarea pierderii unei șanse;

Evaluare arbitrară, eroare de drept, lipsa motivării, lipsa imparțialității.

____________