Language of document :

Pritožba, ki jo je CC vložil 14. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13 junija 2019 v zadevi T-248/17 RENV, CC/Parlament

(Zadeva C-612/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: CC (zastopnik: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi Sodbo, ki jo je Splošno sodišče izdalo 13. junija 2019 v zadevi T-248/17 RENV, razen točke 3 izreka glede stroškov;

Parlamentu naloži odškodnino za celotno nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki je nastala pritožniku, upoštevajoč metodo izračuna, navedeno v njegovi tožbi F-9/12;

Parlamentu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga delno razveljavitev Sodbe z dne 13. junija 2019 v zadevi CC/Parlament, T-248/17 RENV (razen točke 3 izreka), s katero je Splošno sodišče Parlamentu naložilo, naj pritožniku plača znesek 6000 EUR in celotne stroške, v preostalem pa je tožbo zavrnilo.

Pritožnik v utemeljitev svoje pritožbe navaja pet razlogov:

-    Kršitev člena 106 Poslovnika Splošnega sodišča – Kršitev načela pravne varnosti – Kršitev člena 47 Listine     Evropske unije o temeljnih pravicah;

-    Napačna uporaba prava, ker Splošno sodišče ni sprejelo predlaganih pripravljalnih ukrepov in ukrepov procesnega vodstva;

-    Izkrivljanje razpisa natečaja – Kršitev ničnostne sodbe – Nezakonita nadomestitev presoje – Kršitev člena 1d(2) Kadrovskih predpisov;

-    Napačna uporaba prava, ker je Splošno sodišče izključilo nekatera delovna mesta iz presoje izgube možnosti;

-    Arbitrarna presoja, napačna uporaba prava, odsotnost obrazložitve, odsotnost nepristranskosti.

____________